StimulArt

StimulArt

1. O PROJEKTU
2. KREATIVNA PRILOŽNOST ZA MESTO KAMNIK
3. NOVICE
4. KONTAKT
5. PODPORA

1. Projekt StimulArt

Kulturne in kreativne industrije (KKI) pogosto predstavljajo neizkoriščen potencial v malih in srednje velikih evropskih mestih. StimulArt, projekt programa Interreg Srednja Evropa, je namenjen povečanju učinkovitosti KKI v manjših mestih.

V projektu StimulArt. Spodbujanje kulturne in kreativne industrije v srednje velikih mestih z namenom krepitve konkurenčnosti sodeluje devet partnerjev:

- Slovenija: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in Občina Kamnik,

- Madžarska: Občina Jászberény (vodilni partner) in Jászkerület Non-profit ltd.,

- Italija: Občina Vittorio Veneto in Bclevcer s.r.l.s.;

- Nemčija: Občini Amberg in Naumbur ter Univerza Regensburg.

Partnerje povezuje pet partnerskih mest, Jászberény, Kamnik, Vittorio Veneto, Amber, Naumburg, in interes za spodbujanje KKI, ki izhajajo iz lokalne skupnosti, se osredotočajo na trajnostno ekonomijo, izboljšanje delovnega okolja za ustvarjalce in potencial neizkoriščenih ali degradiranih urbanih površin.

V vključenih mestih se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo krepile zmogljivosti partnerjev in deležnikov KKI sektorja. Vzpostavljena bo zbirka gradiv ter razvite strategije in akcijski načrti za razvoj KKI.

Cilj projekta je, da bo na koncu omogočil izdelavo pametnih, raznolikih in dolgotrajnih rešitev, ki jih je mogoče prilagoditi široki paleti kulturnih in kreativnih industrij in tako spodbuditi naslednjo generacijo umetnikov, podjetnikov in inovatorjev ter narediti manjša mesta še bolj konkurenčna.

Projekt se je začel izvajati aprila 2019 in se bo zaključil marca 2022.

 

2. Kreativna priložnost za mesto Kamnik

Kako povezati kulturo, kreativnost in opuščene industrijske objekte? Na to vprašanje bo v prihodnjih treh letih skušal odgovoriti projekt StimulArt, ki ga v Kamniku vodi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v sodelovanju z Občino Kamnik

Projekt StimulArt bo z organizacijsko in finančno reorganizacijo, s pomočjo strokovnih potencialov in institucionalnih virov, prazne mestne infrastrukture in lokalne kulture krepil kulturne in kreativne industrije v občini Kamnik. V sklopu projekta se bosta pripravljala strategija in akcijski načrt KKI, razvit pa bo tudi pilotni projekt, usmerjen v spodbujanje KKI v prostorih industrijske dediščine. V pilotnem projektu bodo sodelovali številni zunanji udeleženci, umetniki, samostojni podjetniki, društva, zavodi in drugi.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo v projektu sodeloval z Občino Kamnik. Skupaj bomo mesto Kamnik aktivno povezali s štirimi srednje velikimi evropskimi mesti, pridobili nova znanja o KKI, pripravili metodologijo za analizo primerov dobrih praks KKI, izdelali zbirko KKI v Kamniku in zaključili partnerstvo s pilotnim projektom in akcijskim načrtom za KKI v Kamniku.

 

3. Novice (dogodki, srečanja, posveti, delavnice …)

Prva javna predstavitev projekta (4. 9. 2019, Dom kulture Kamnik)

 

4. Kontakt

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

  • dr. Tomaž Simetinger, strokovni vodja projekta
  • Anja Koleša, strokovna sodelavka
  • Dušan Dovč, projektni sodelavec in kontaktna oseba (dusan.dovc@domkulture.org)

 

5. Podpora

Projekt StimulArt podpira program Interreg Srednja Evropa in je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projekta: 2.517.222,71 EUR, sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj: 2.067.996,46 EUR.

 

 


© Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik